01-Osení čerpacích soustrojí čerpadel SIGMA

Kurz „Osení čerpacích soustrojí čerpadel Sigma“ proběhl ve dnech 17.3.2015, 18.3.2015, 19.3.2015, 20.3.2015, 23.3.2015, 25.3.2015, 27.3.2015, 30.3.2015, 31.3.2015. Kurz pro nás připravila společnost SIGMA GROUP a.s.. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládala ze 4 skupin po 8 lidech (celkem 4 školodny). Praktická část měla celkem 6 skupin (celkem 6 školodnů), zaměstnanci byli rozděleni v praktické části po 5 a 6 lidech.

Celkem za obě části kurzu je to 10 školodnů pro 32 účastníků. Každý účastník se zúčastnil obou částí kurzu. 

Cílem školení bylo rozšíření znalosti servisních pracovníků v oblasti osení čerpacích soustrojí čerpadel SIGMA, a to jakým způsobem ovlivňuje konstrukce a montáž jednotlivých prvků čerpacího soustrojí výsledná a požadovaná kritéria souososti na celkový provoz čerpacího soustrojí. Absolventi kurzů byli obeznámeni s kompletní problematikou typů konstrukce jednotlivých komponent zásadně ovlivňující výsledné parametry a způsoby provádění osení včetně metod jednotlivých dílčích seřizovacích operací u speciálních konstrukcí čerpadel produkce SIGMA. Současně bylo cílem zajistit schopnost školených pracovníků rozpoznávat příčiny poruchy iniciovaných nedokonalou souosostí čerpacích soustrojí a navrhnout optimální řešení. V praktické části kurzů si prověřili a rozšířili znalosti z montáže, seřizování a měření jednotlivých komponent ovlivňující výslednou souosost a jednotlivé způsoby měření souososti včetně výsledného vyhodnocování a zpracování technických záznamů o osení.

Vyhodnocení školení: Účastníkům byl kladen důraz na celkovou problematiku osení se všemi prvky ovlivňujícími výsledná a požadovaná kritéria souososti čerpacích soustrojí produkce SIGMA. Jednotlivé postupy byly názorně předvedeny a školeným pracovníkům bylo umožněno samostatného praktického ověření svých teoretických znalostí na konkrétním čerpacím soustrojí a konkrétní měřící soustavou pro osení. Měření byla prováděna a školena za pomocí standardně užívaných měřících prvků – indikátorové hodinky, tak i za použití nejmodernějších laserových měřících přístrojů.

Účastníci konstatovali, že školení bylo užitečné pro jejich výkon práce, kdy si ukázali nejčastější pochybení, kterých se dopouštěli, navíc získali nové poznatky a doporučení do budoucna a seznámili se s novými trendy v oboru. Manuál ze školení je umístěn na intranetových stránkách firmy a je dostupný všem zaměstnancům.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete - sídlo firmy - kamenná prodejna

map

SIGMA - ENERGO s.r.o.
Na Nivkách 299
674 01 Třebíč
Česká republika

Hotline: +420 601 335 204
Kontakty