Renovace

Společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. aplikuje renovační metody v rámci oprav částí zařízení (náhradních dílů) za účelem snížení ekonomických nákladů na pořízení nových částí, při současném zvýšení jejich technické a provozní funkčnosti.

KERAMICKÉ KOMPOZITY – ARC CHESTERTON

Ochrana kovových částí hydraulických prostorů čerpadel, vývěv nebo vzduchotechnických systémů. Aplikací vhodně volených kompozitů je dosaženo vysoké odolnosti proti mechanickému poškození, erozi, korozi a chemickému působení. Vysoce hladký povrch snižuje ztráty třením (úspory ve spotřebě elektrické energie) a zvyšuje hydraulickou účinnost.

ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY

Technologie žárového nanášení a následné povrchové úpravy kovových, kovokeramických a keramických povlaků.

Po renovaci poškozeného povrchu žárovým nástřikem získává následně součást zvýšenou odolnost proti mechanickým a chemickým vlivům, korozi a erozi s výrazným zvýšením spolehlivosti součásti s prodloužením životnosti.

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY POVLAKŮ:

  • NIKLHLINÍK
  • NIKLCHROM
  • OXID CHROMU (KERAMICKÝ POVLAK)

LAPOVÁNÍ

Společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. aplikuje moderní renovační metody v rámci oprav mechanických ucpávek čerpadel za účelem snížení ekonomických nákladů na pořízení nových částí při současném zvýšení technické a provozní funkčnosti.

Lapování těsnících kroužků do průměru 300 mm.

Kontrola rovinnosti těsnící plochy optickým přístrojem.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete - sídlo firmy - kamenná prodejna

map

SIGMA - ENERGO s.r.o.
Na Nivkách 299
674 01 Třebíč
Česká republika

Hotline: +420 601 335 204
Kontakty